Konstruktionsvirke och reglar

konstruktionsvirke single 300x300 - Konstruktionsvirke och reglar

Hyvlat

Hyvlat V+45×45 – 245
Hyvlad C1445×45 – 245
Hyvlad C1845×45 – 245
Hyvlad C2445×45 – 245
konstruktionsvirke single 300x300 - Konstruktionsvirke och reglar

Kapat

Kortreglar 2400mm45×45 – 170
Exaktkapad V+45×45 – 245
Exaktkapat C1845×45 – 245
Exaktkapad C2445×45 – 245
konstruktionsvirke single 300x300 - Konstruktionsvirke och reglar

Skarvad

Fingerskarvad45×45 – 245