LÄKT, GLES, SPONT

Kontakta oss för större projekt och förfrågningar.

PRIS INKLUSIVE MOMS

LÄKT

 • 3,86 kr/lm
  12×45
 • 4,66 kr/lm
  25X38
 • 6,13 kr/lm
  25×50

LÄKT PROFIL

 • 7,97 kr/lm
  Fasadläkt 22×45
 • 7,97 kr/lm
  Hattläkt 22×45
 • 7,97 kr/lm
  Allmogeläkt 22×45
 • 10,57 kr/lm
  Allmogeläkt 22×56

GLESPANEL

 • 11,19 kr/lm
  28×70
 • 14,93 kr/lm
  28×95
 • 10,26 kr/lm
  21×95 (Beställningsvara)

FORM VI

 • 21×95 (Beställningsvara)
 • 45×70 (Beställningsvara)
 • 45×95 (Beställningsvara)
 • 45×120 (Beställningsvara)
 • 45×145 (Beställningsvara)
 • 45×170 (Beställningsvara)
 • 45×195 (Beställningsvara)
 • 45×220 (Beställningsvara)

HYVLAD SPONT V+

 • 24 kr/lm
  28×95
 • 20,35 kr/lm
  34×95
 • 25,44 kr/lm
  34×120
 • 30,53 kr/lm
  34×145
 • 35,62 kr/lm
  34×170
 • 26,57 kr/lm
  45×95
 • 33,22 kr/lm
  45×120
 • 39,86 kr/lm
  45×145
 • 46,50 kr/lm
  45×170
 • 53,15 kr/lm
  45×195

DIAGONAL

 • 9,95 kr/lm
  45×95
 • 29,89 kr/lm
  45×145