limtra single 300x300 - Limträ

Limträ

Limträ finns som balkar, stolpar och pelare. Vi har de flesta dimensionerna i vårt lager. Kontakta oss för mer information.