tak st eriks - Tak

Tak

Taket är byggets kanske viktigaste fasad. Den utgör skydd för huset och sätter prägel på utseendet. Vi tillhandahåller produkter i olika material och färger så som pannor, plåt, entrétak, papp, ventilation, beslag och en rad produkter för avvattning och säkerhet.